Werkwijze / Thema’s

Werkwijze

Stap 1: Na het eerste contact volgt er een inventarisatiegesprek (liefst persoonlijk), natuurlijk kan dit, als de situatie daarom vraagt ook telefonisch. Hierin worden achtergrond, verwachtingen en werkwijze  doorgesproken .

Stap 2: De opdracht formuleren in overleg met de opdrachtgever.

Stap 3: Het opmaken van de offerte.

Stap 4: Bij iedere opdracht ben ik ruim voor aanvangstijd aanwezig om met de opdrachtgever en of trainer de laatste dingen af te stemmen.

Stap 5: Na iedere training of optreden bespreek ik even hoe het gegaan is.

 

Thema’s

De verschillende werkvormen van mijn spel (rollenspel, presentatie etc.), kunnen één of meerdere thema’s behandelen. De thema’s waar ik ervaring mee heb zijn o.a. :

 • Bejegening
 • Gesprekstechnieken
 • Persoonlijke training
 • Conflicthantering
 • Kindermishandeling
 • Effectieve communicatie
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Agressie
 • Feedback
 • Ziekteverzuim
 • Leidinggeven
 • Functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken
 • Assessments